SOFTVER 11 čas – PREUZMI FAJL (verzija 2013)

SOFTVER 11 čas –  PREUZMI FAJL (verzija 2003)

Aplikativni softver i distribucija programskih proizvoda, virusi 12 čas  PREUZMI FAJL (verzija 2013)

Aplikativni softver i distribucija programskih proizvoda, virusi 12 čas –  PREUZMI FAJL (verzija 2003) 

shema

Advertisements