WORD I 2013 _ prezentacija (link)

  1.       Pokreni program Microsoft Word (dvoklikom na ikonu ako je ima na desktopu ili preko Start menija i njegovog podmenija All Programs > Microsoft Office > Word.) 
  2.    Proveri orijentaciju papira i postaviti je vertikalno – PORTRAIT
  3.        Podesiti veličine margina: gornju i donju na 1.5cm, a levu i desnu na  1cm, Gutter je 2cm, ( PAGELAYOUT >  PAGE SETUP > kartica > MARGINS – TOP, BOTTON, LEFT i RIGHT).
  4.        Postaviti veličinu papira na A4 format PAGE SETUP > kartica PAPER
  5.        Postaviti font ARIAL, obična slova, veličine 12pt  HOME > FONT
  6.        Uključiti lenjire, nevidljive znake: razmak, paragraf, margine, vertikalni i  horizontalni skrol bar
  7.        Iskucaj uokviren tekst bez pritiskanja tastera Enter (deo teksta otkucan između dva pritiska na taster Enter na tastaturi zove se paragraf)                                                                                                                                                                    Programi za obradu teksta (tekst procesori) su programi za pisanje, modifikovanje, oblikovanje, čuvanje i štampanje dokumenta. Dokument je svaki tekst koji se može uneti u računar. Pisanje je početno smišljanje i ukucavanje dokumenta. Modifikacija je svako menjanje sadržaja dokumenta bilo da je u pitanju samo ispravljanje grešaka unetih pri početnom ukucavanju i/ili dodavanje, brisanje, zamena reči, rečenica ili većih delova dokmenta. Oblikovanjem (uređivanjem, formatizovanjem) dokument se priprema da izgleda lepo; na primer, poravnavanje ivica, centriranje naslova, isticanje dela teksta, uvalačenje pasusa, podebljavanje ili podvlačenje delova teksta. Čuvanje dokumenta znači njegovo snimanje na disk i/ili na neku spoljnu memoriju.                                                                                                                                                                                                                     Veličina slova izražava se u pointima (pt) i važe sledeži odnosi:1²=72pt, 1cm=28.3pt, 3pt=1.06mm, 10pt=3.53mm, 11pt=3.89mm, 12pt=4.24mm.
  8.       Postavi kao način prikaza prvo VIEW >Views> Draft, zatim izgled web strane Web Layout, Outline, Read Mode, i izgled štampane strane Print Layout. Da li uočavaš razliku?
  9.       Mišem selektuj deo teksta i promeni font kao i stil fonta (podvučen, iskošen i zadebljan). Sve to uradi korišćenjem menija HOME / Font i isprobaj šta sve taj prozor nudi za promenu fonta.
  10. Isprobaj sledeće akcije mišem: označavanje jedne rečenice: postavi I – pokazivač bilo gde u rečenici, pritisni taster Control na tastaturi i klikni levim tasterom miša; označavanje jednog paragrafa: troklik bilo gde unutar paragrafa; označavanje reči: dvoklik na reč; označavanje celog reda:  I – pokazivač dovedi na levu marginu ispred reda i klikni levim tasterom miša; označavanje više celih redova: I – pokazivač dovedi na levu marginu ispred prvog reda u bloku koji treba označiti, pritisni levi taster miša i povuci onoliko redova koliko se označava; označavanje proizvoljnog dela teksta: ako je to neprekidni deo teksta (bez delova teksta između koje ne treba označiti) onda klikni na početak dela koji treba označiti i prevuci mišem (levi klik bez puštanja tastera) do kraja tog dela ili drugi način (klik na početak, drži pritisnut taster Shift na tastaturi i klik na kraj dela teksta). Ako ima delova teksta između koje ne treba označiti onda je postupak sledeći: prvi neprekidni deo označimo prevlačenjem miša, zatim držimo pritisnut taster Control na tastaturi i prevlačenjem označimo i ostale delove – svi će istovremeno biti selektovani.
Advertisements